MIDC BHARTI 2023

MIDC BHARTI 2023 MIDC BHARTI 2023 :- महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अंगीकृत असलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे 2023 साली विविध पदांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. कार्यकारी अभियंता ( स्थापत्य ) , उप अभियंता ( स्थापत्य ), उप अभियंता ( विद्युत / यांत्रिकी ), सहयोगी रचनाकार , उप रचनाकार , उप मुख्य लेख अधिकारी, विभागीय … Read more