MAHARASHTRA LOKSEVA BHARTI 2023

MAHARASHTRA LOKSEVA BHARTI 2023 MAHARASHTRA LOKSEVA BHARTI 2023:- महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील , गट – अ च्या पदांसाठी 2023 साली भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्राध्यापक , शासकीय औषधनिर्माण महाविद्यालय , महाराष्ट्रीय अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा या पदावर नियुक्तकरिता ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . या भरतीकरिता अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने … Read more

MPSC RECRUITMENT 2023

MPSC RECRUITMENT 2023 MPSC RECRUITMENT 2023 :- महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या नियोजन विभाग अंतर्गत अर्थ व सांख्यिकी संचालनेच्या अस्थापनेवारील सामान्य राज्य सेवा , गट – अ च्या पदांसाठी 2023 साली भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. वरिष्ठ वैज्ञानीक अधिकारी ( senior scientific officer ) या पदावर नियुक्तकरिता ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . या भरतीकरिता … Read more

MPSC CO-ORDINATOR RECRUITMENT 2023

MPSC CO-ORDINATOR RECRUITMENT 2023 MPSC CO-ORDINATOR RECRUITMENT 2023 :- महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या नियोजन विभाग अंतर्गत अर्थ व सांख्यिकी संचालनेच्या अस्थापनेवारील सामान्य राज्य सेवा , गट – अ च्या पदांसाठी 2023 साली भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. उप संचालक ( deputy director ) / मुख्य संशोधन अधिकारी पदावर नियुक्तकरिता ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे … Read more

MPSC BHARTI 2023

MPSC BHARTI 2023 MPSC BHARTI 2023 :- महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या नियोजन विभाग अंतर्गत अर्थ व सांख्यिकी संचालनेच्या अस्थापनेवारील सामान्य राज्य सेवा , गट – अ च्या पदांसाठी 2023 साली भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. उप संचालक ( deputy director ) पदांवर नियुक्तकरिता ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . या भरतीकरिता अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने … Read more

MIDC BHARTI 2023

MIDC BHARTI 2023 MIDC BHARTI 2023 :- महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अंगीकृत असलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे 2023 साली विविध पदांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. कार्यकारी अभियंता ( स्थापत्य ) , उप अभियंता ( स्थापत्य ), उप अभियंता ( विद्युत / यांत्रिकी ), सहयोगी रचनाकार , उप रचनाकार , उप मुख्य लेख अधिकारी, विभागीय … Read more

KRUSHI SEVAK BHARTI 2023

KRUSHI SEVAK BHARTI 2023 KRUSHI SEVAK BHARTI 2023 :- महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कृषि व पदुम विभागातील गट “क ” मधील कृषि सहाय्यक या पदांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. एकूण २४७+ ४७ पदांवर नियुक्तकरिता ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . या भरतीकरिता अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने कृषि विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सादर करायचं आहे. … Read more

MGNREGA DHULE BHARTI 2023

MGNREGA DHULE BHARTI 2023 MGNREGA DHULE BHARTI 2023 :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यामधील धुळे येथे साधन व्यक्ति (resource person) यांची नियुक्ती करण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या भरतीमधील एकूण रिक्त पदांची संख्या ही १०० आहे. या भरती करीता करावयाचा अर्ज हा ऑफलाइन पद्धतीने आवश्यक कागदपत्रांसह कार्यालयात जमा करावा. अर्ज … Read more

DTP MAHARASHTRA BHARTI 2023

DTP MAHARASHTRA BHARTI 2023 DTP MAHARASHTRA BHARTI 2023 :- महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागाअंतर्गत पुणे, कोंकण , नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, येथील शिपाई ( गट ड ) या रिक्त पदांकरिता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. नियुक्तीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मंगवण्यात येत आहेत. अर्ज करण्यासाठी www.urban.maharashtra.gov.in आणि www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांची सुविधा दिनांक … Read more