MAHARASHTRA LOKSEVA BHARTI 2023

MAHARASHTRA LOKSEVA BHARTI 2023 MAHARASHTRA LOKSEVA BHARTI 2023:- महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील , गट – अ च्या पदांसाठी 2023 साली भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्राध्यापक , शासकीय औषधनिर्माण महाविद्यालय , महाराष्ट्रीय अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा या पदावर नियुक्तकरिता ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . या भरतीकरिता अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने … Read more

MPSC CO-ORDINATOR RECRUITMENT 2023

MPSC CO-ORDINATOR RECRUITMENT 2023 MPSC CO-ORDINATOR RECRUITMENT 2023 :- महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या नियोजन विभाग अंतर्गत अर्थ व सांख्यिकी संचालनेच्या अस्थापनेवारील सामान्य राज्य सेवा , गट – अ च्या पदांसाठी 2023 साली भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. उप संचालक ( deputy director ) / मुख्य संशोधन अधिकारी पदावर नियुक्तकरिता ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे … Read more

MPSC BHARTI 2023

MPSC BHARTI 2023 MPSC BHARTI 2023 :- महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या नियोजन विभाग अंतर्गत अर्थ व सांख्यिकी संचालनेच्या अस्थापनेवारील सामान्य राज्य सेवा , गट – अ च्या पदांसाठी 2023 साली भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. उप संचालक ( deputy director ) पदांवर नियुक्तकरिता ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . या भरतीकरिता अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने … Read more