MPSC CO-ORDINATOR RECRUITMENT 2023

MPSC CO-ORDINATOR RECRUITMENT 2023 MPSC CO-ORDINATOR RECRUITMENT 2023 :- महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या नियोजन विभाग अंतर्गत अर्थ व सांख्यिकी संचालनेच्या अस्थापनेवारील सामान्य राज्य सेवा , गट – अ च्या पदांसाठी 2023 साली भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. उप संचालक ( deputy director ) / मुख्य संशोधन अधिकारी पदावर नियुक्तकरिता ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे … Read more