MIDC BHARTI 2023

MIDC BHARTI 2023

MIDC BHARTI 2023 :- महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अंगीकृत असलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे 2023 साली विविध पदांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. कार्यकारी अभियंता ( स्थापत्य ) , उप अभियंता ( स्थापत्य ), उप अभियंता ( विद्युत / यांत्रिकी ), सहयोगी रचनाकार , उप रचनाकार , उप मुख्य लेख अधिकारी, विभागीय अग्निशमन अधिकारी , सहाय्यक अभियंता ( स्थापत्य ) , सहाय्यक अभियंता ( विद्युत,/ यांत्रिकी ) , सहाय्यक रचणारकर, सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ , लेख अधिकारी, क्षेत्र व्यवस्थापक, कनिष्ठ अभियंता / स्थापत्य ), लघुलेखक , ( उच्च श्रेणी ) लघुलेखक ( निम्न श्रेणी ) लघुटकलेखक , सहाय्यक , लिपिक, टंकलेखक , वरिष्ठ लेखपाल,तांत्रिक सहाय्यक , ( श्रेणी 2 ) विजतंत्री ( श्रेणी 2 ) पंपचालक (श्रेणी 2 ) जोडरी ( श्रेणी 2 ) , सहाय्यक अरेखाक , अणुरेखक , गाळणी निरीक्षक , भूमापक, सहाय्यक अग्निशमन अधिकारी , कनिष्ठ संचार अधिकारी, चालक यंत्र चालक, अग्निशमन विमोचक, व विजतंत्री ( श्रेणी 2 ) ऑटोमोबाइल पदांवर नियुक्तकरिता ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . या भरतीकरिता अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने www.midcindia.org या संकेतस्थळावर सादर करायचं आहे. सादर पदांवरील भरती करिता ऑनलाइन परीक्षा महाराष्ट्रातील नेमून दिलेल्या केंद्रावर घेण्यात येईल.

या भरती संबंधित सविस्तर माहिती जसे शैक्षणिक पात्रता , पद, कामाचे ठिकाण , वयोमान, वेतन , वय शिथिलता , परीक्षा शुल्क इत्यादी बाबी खाली नमूद करून देण्यात आली आहे. सर्व इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी दिलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत असल्याची खात्री करूनच अर्ज करावे . परीक्षा शुल्क परतफेड करण्याची कोणतीही सोय नसल्याचे ध्यानात घ्यावे.

भरतिसंबंधीत सविस्तर माहिती

पद

. कार्यकारी अभियंता ( स्थापत्य ) , उप अभियंता ( स्थापत्य ), उप अभियंता ( विद्युत / यांत्रिकी ), सहयोगी रचनाकार , उप रचनाकार , उप मुख्य लेख अधिकारी, विभागीय अग्निशमन अधिकारी , सहाय्यक अभियंता ( स्थापत्य ) , सहाय्यक अभियंता ( विद्युत,/ यांत्रिकी ) , सहाय्यक रचणारकर, सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ , लेख अधिकारी, क्षेत्र व्यवस्थापक, कनिष्ठ अभियंता / स्थापत्य ), लघुलेखक , ( उच्च श्रेणी ) लघुलेखक ( निम्न श्रेणी ) लघुटकलेखक , सहाय्यक , लिपिक, टंकलेखक , वरिष्ठ लेखपाल,तांत्रिक सहाय्यक , ( श्रेणी 2 ) विजतंत्री ( श्रेणी 2 ) पंपचालक (श्रेणी 2 ) जोडरी ( श्रेणी 2 ) , सहाय्यक अरेखाक , अणुरेखक , गाळणी निरीक्षक , भूमापक, सहाय्यक अग्निशमन अधिकारी , कनिष्ठ संचार अधिकारी, चालक यंत्र चालक, अग्निशमन विमोचक, व विजतंत्री ( श्रेणी 2 ) ऑटोमोबाइल

एकूण पदांची संख्या

एकूण 802 रिक्त पदे

शैक्षणिक पात्रता

किमान शिक्षण – उमेदवार हा पदवीधर असावा .

प्रत्येक पदासाठीची शैक्षणिक अहर्ता वेगळी असल्यामुळे शैक्षणिक पात्रता पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या संकेतस्थळावर जाऊन जाहिरात पहावी

जाहिरात

कामाचे ठिकाण

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ( midc )

वेतन

कार्यकारी अभियंता ( स्थापत्य )- रु. 67700-208700/-

उप अभियंता ( स्थापत्य ) – रु.56100-177500/-

उप अभियंता ( विद्युत / यांत्रिकी ) – रु.56100-177500/-

सहयोगी रचनाकार – रु.: 67700-208700/-

उप रचनाकार – रु.56100-177500/-

उप मुख्य लेख अधिकारी – रु.56100-177500/-

सहाय्यक अभियंता ( स्थापत्य ) – रु.: 41800-132300

सहाय्यक अभियंता ( विद्युत,/ यांत्रिकी ) – रु.41800-132300

सहाय्यक रचणारकर – रु.41800-132300/-

सहाय्यक वास्तुशास्त्रज्ञ – रु.: 41800-132300/-

लेखा अधिकारी – रु.41800-132300/-

क्षेत्र व्यवस्थापक – रु.41800-132300/-

कनिष्ठ अभियंता ( स्थापत्य ) – रु.38600-122800/-

कनिष्ठ अभियंता ( विद्युत/ यांत्रिकी ):- रु. 38600-122800/-

लघुलेखक( उच्च श्रेणी ) – रु.41800-132300/-

लघुलेखक ( निम्न श्रेणी ) – रु.38600-122800/-

लघुटकलेखक – रु.19900-63200/-

सहाय्यक – रु.35400-112400/-

लिपिक टंकलेखक – रु.19900-63200/-

वरिष्ठ लेखपाल – रु.38600-122800/-

तांत्रिक सहाय्यक ( श्रेणी 2 ) – रु.25500-81100/-

विजतंत्री ( श्रेणी 2 ) – रु.25500-81100/-

पंपचालक (श्रेणी 2 ) – रु.19900-63200/-

जोडरी ( श्रेणी 2 ) – रु.19900-63200/-

सहाय्यक अरेखाक – रु.25500-81100/-

अणुरेखक – रु.21700-69100/-

गाळणी निरीक्षक – रु.29200-92300/-

भूमापक – रु.25500-81100/-

विभागीय अग्निशमन अधिकारी :- रु. 56100-177500/-

सहाय्यक अग्निशमन अधिकारी – रु.38600-122800/-

कनिष्ठ संचार अधिकारी – रु. 35400-112400/-

चालक यंत्र चालक – रु.21700-69100/-

अग्निशमन विमोचक – रु.19900-63200/-

विजतंत्री ( श्रेणी 2 ) – रु.:25500-81100/-

अर्ज कसे करावे

इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी अर्ज हा www.midcindia.org या संकेतस्थळावर जाऊन सादर करावा .

नियुक्ती पद्धत

या पदांवरील नियुक्तीसाठी computer based online exam घेतली जाईल . या परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारावर उमेदवाराची निवड केली जाईल

परीक्षा शुल्क

अमागासवर्गीय रु. १००० /- प्रति उमेदवार
मागासवर्गीय रु. ९००/- प्रति उमेदवार
अनाथरु. ९००/- प्रति उमेदवार
दिव्यांग / आ . दु . घ /रु. ९००/- प्रति उमेदवार
माजी सैनिक कोणत्याही प्रकारचे अर्ज शुल्क अकरले जाणार नाहीत.

महत्वाच्या तारखा

अर्ज करण्याची सुरवात दिनांक ०२ सेप्टेंबर २०२३
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २५ सेप्टेंबर २०२३
ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख २५ सेप्टेंबर २०२३
परीक्षेसाठी ऑनलाइन प्रवेशपत्र उपलब्ध होण्याचा दिनांक परीक्षेच्या ७ दिवस आधी

महत्वाचे

उमेदवाराने भरणा केलेले परीक्षा शुल्क कोणत्याही प्रकारे परत केले जाणार नाही.

अर्ज करण्यासाठी वेब पोर्टल २ सेप्टेंबर २०२३ रोजी सुरू होणार असून अर्ज करण्याची सुरुवात ही २ सेप्टेंबर २०२३ पासून होणार आहे.

official वेबसाइटला भेट देण्यासाठी , खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा .

official website

या जाहिरातीचे pdf download करण्यासाठी , खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा

pdf download

MIDC BHARTI 2023

MIDC BHARTI 2023 :- the MIDC of maharashtra state have released a notification for recruitment of various posts in 2023. the MIDC have invited applications for total 802 posts . the mode of application is through online web portal (www.krishi.maharashtra.gov.in) . the application date is 02 september 2023. the last date for application is 25 september 2023. the name of the posts are as follows :- executive engineer ( civil ), deputy engineer ( cilvil ), deputy engineer (electrical / mechanical ), associate designer , deputy designer, deputy chief accounts officer , divisional fire officer, assistant engineer ( civil ) , assistant engineer ( electrical / mechanical ), assistant architect, accounts officer , area manager , junior engineer/architect , stenographer( higher grade ) , stenographer ( lower grade ) , assistant clerk , typist , senior accountant , technical assistant ( grade 2 ) , engineer ( grade 2) , pump operator ( grade 2 ) , joiner ( grade 2 ) , assistant draftsman , draftsman, refinary inspector, surveyor, assistant fire officer , junior communications officer , driver, electrician ( grade 2 ) ( automobile ) .

the detailed information of recruitment including educational qualification , total number of posts, age limit, age relaxation , payscale, application fees, and important links regarding advertisement have been given below, the interested candidates are required to check the eligibility criteria before applying. read all the instructions and information regarding recruitment . all the instructions have been given in the PDF attached below.

MIDC BHARTI 2023

detailed information of recruitment

POST / DESIGNATION

executive engineer ( civil ), deputy engineer ( cilvil ), deputy engineer (electrical / mechanical ), associate designer , deputy designer, deputy chief accounts officer , divisional fire officer, assistant engineer ( civil ) , assistant engineer ( electrical / mechanical ), assistant architect, accounts officer , area manager , junior engineer/architect , stenographer( higher grade ) , stenographer ( lower grade ) , assistant clerk , typist , senior accountant , technical assistant ( grade 2 ) , engineer ( grade 2) , pump operator ( grade 2 ) , joiner ( grade 2 ) , assistant draftsman < draftsman < refinary inspector, surveyor, assistant fire officer , junior communications officer , driver, electrician ( grade 2 ) ( automobile ) .

NUMBER OF POSTS / DESIGNATIONS

total number of vacant posts is 802

EDUCATIONAL QUALIFICATION

interested candidates are expected to have minimum qualification of graduation or higher education in the same field .

the vacant posts demands various qualifications, to check the qualification criteria please check the pdf of offical notification . the link is given below

official notification pdf .

PAYSCALE

executive engineer ( civil )- Rs. 67700-208700/-

deputy engineer ( cilvil )- Rs.56100-177500/-

deputy engineer (electrical / mechanical )- Rs.56100-177500/-

associate designer- Rs.67700-208700/-

deputy designer- Rs.56100-177500/-

deputy chief accounts officer- Rs.: 56100-177500/-

assistant engineer ( civil )- Rs.: 41800-132300/-

assistant engineer ( electrical / mechanical )- Rs.41800-132300/-

assistant architect- Rs.41800-132300/-

accounts officer- Rs.: 41800-132300/-

area manager- Rs.41800-132300/-

junior engineer/architect- Rs.: 38600-122800/-

stenographer( higher grade )- Rs.: 41800-132300/-

stenographer ( lower grade )- Rs.: 38600-122800/-

assistant clerk- Rs.35400-112400/-

typist- Rs.19900-63200/-

senior accountant – Rs.38600-122800/-

technical assistant ( grade 2 )- Rs.25500-81100/-

engineer ( grade 2)- Rs.25500-81100/-

pump operator ( grade 2 )- Rs.19900-63200/-

joiner ( grade 2 )- Rs.19900-63200/-

assistant draftsman – Rs. 25500-81100/-

draftsman- Rs.21700-69100/-

refinary inspector- Rs.29200-92300/-

surveyor- Rs.: 25500-81100/-

assistant fire officer- Rs.: 56100-177500/-

junior communications officer- Rs.38600-122800/-

driver- Rs.21700-69100/-

electrician ( grade 2 ) ( automobile )- Rs.:25500-81100/-

JOB LOCATION

MIDC , mumbai

HOW TO APPLY

the candidates are required to register themselves on the website given below

www.midcindia.org

application fees

other than backward classRs.1000/- per candidate
backward class candidatesRs.900/- per candidate
orphan candidatesRs.900/- per candidate
PwBD /Rs.900/- per candidate
Ex- millitary officers / candidates no exam fee is applicable

JOB SECTOR

maharashtra industrial developement corporation

ORGANISATIONAL TYPE

maharshtra government industrial developement

important dates

application starting date 02 september 2023
last date for application25 september 2023
last date for payment of exam fee 25 september 2023
release of admit cards7 days before examination

important links

to visit the official website, please click on the link below .

official website

To download the PDF of official notification , please on the link given below

pdf download

OTHER OPPORTUNITIES

MGNREGA DHULE ( MAHARASHTRA ) BHARTI 2023

DTP MAHARASHTRA BHARTI 2023

WESTERN COALFIELDS BHARTI 2023

PANVEL MAHANAGARPALIKA BHARTI 2023

BHARAT ELECTRONICS RECRUITMENT 2023